مقاله ترجیح طعمه ای مگس شکارگر (Eupeodes corollae (Dip.: Syrphidae روی پوره های سنین مختلف شته (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۲۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: ترجیح طعمه ای مگس شکارگر (Eupeodes corollae (Dip.: Syrphidae روی پوره های سنین مختلف شته (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شته مومی کلم
مقاله Brevicoryne brassicae
مقاله Eupeodes corollae
مقاله ترجیح طعمه ای
مقاله تغییر رفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عربیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: معینی نقده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلیان فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترجیح طعمه ای لاروهای سن دوم و سوم مگس Eupeodes corollae Fabricius نسبت به پوره های سنین مختلف شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (L.)، در دو حالت انتخابی و غیرانتخابی در دمای ۲±۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد و دوره نوری  16 ساعت روشنایی به ۸ ساعت تاریکی بررسی شد. در شرایط غیرانتخابی، از هر مرحله زندگی شته (سنین پورگی یک تا چهار) به صورت جداگانه ۴۰ فرد و در شرایط انتخابی در هر تکرار ۱۰ فرد از هر مرحله انتخاب شد. بر اساس نتایج حاصله، در شرایط غیرانتخابی بین میزان تغذیه لاروهای سن دوم و سوم مگس E. corollae از سنین پورگی یک تا سه شته مومی کلم تفاوت معنی داری وجود نداشت. میزان تغذیه لاروهای سنین دوم و سوم به ترتیب از پوره های سن اول و سن دوم شته مومی کلم با میانگین ۲٫۶۱±۲۵٫۰۰ و ۰٫۵۸±۳۸٫۲ شته در روز مشاهده شد. در شرایط انتخابی، بیش ترین میزان تغذیه لاروهای سنین دوم از پوره های سن سه با میانگین ۰٫۸۴±۵٫۰۰ شته در روز بود. ولی بین میزان تغذیه لارو سن سوم روی سنین مختلف پورگی شته تفاوت معنی داری مشاهده نشد. تغییر در ترجیح لاروهای سن سوم در ارتباط با تراکم های متفاوت سنین مختلف پورگی (نسبت های ۵۰:۱۰، ۴۰:۲۰، ۳۰:۳۰، ۲۰:۴۰ و ۱۰:۵۰ پوره سن دو: پوره سن سه) بررسی شد و نتایج حاصله نشان داد که تراکم های مختلف تاثیری در میزان ترجیح لاروهای سن سوم نداشت. در شرایط انتخابی، لاروهای سن دوم مگس پوره های سن سوم را ترجیح می دهند ولی لاروهای سن سوم در شرایط متفاوت نیز ترجیحی نسبت به سنین مختلف از خود نشان نمی دهند.