مقاله ترجمه در دوره قاجار (از ۱۲۱۰ ق. تا پایان دوره مظفری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: ترجمه در دوره قاجار (از ۱۲۱۰ ق. تا پایان دوره مظفری)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان فرانسوی
مقاله زبان انگلیسی
مقاله زبان فارسی
مقاله ناصرالدین شاه
مقاله تاریخ ترجمه
مقاله قاجاریه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروبیگی هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: خالدفیضی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخشی از پیشینه ادبی و تاریخی ایران، در آثاری به جای مانده که حاصل ترجمه و یا اقتباس از متون مکتوب به زبان های دیگر است. این ترجمه ها را «میرزا»های مسلط به زبان و ادبیات فارسی انجام می دادند. سبک نگارش این آثار همان سبک نگارش دوره زمانی ترجمه است. دوره قاجاریه از مهم ترین دوره های ترجمه در تاریخ ایران از زبان فرانسوی و انگلیسی است.
هدف این مقاله، بررسی و ارزیابی نقش و جایگاه ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی، در مقایسه با زبان فرانسوی، در بخشی از دوره قاجار است.
در این پژوهش، ضمن بررسی تاریخ ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی، با اتکا به تعداد آثار ترجمه شده و تعداد مترجمان دارالترجمه ناصری، پیشی گرفتن زبان فرانسه از زبان انگلیسی نشان داده، و زمینه ها و عوامل این امر شناسایی و بررسی شده است.