مقاله تربیت پلیس از منظر قرآن و نهج البلاغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آموزش در علوم انتظامی از صفحه ۴۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تربیت پلیس از منظر قرآن و نهج البلاغه
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصول تربیتی
مقاله تربیت پلیس
مقاله روش های تربیتی
مقاله متون اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بناهان مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به جایگاه پلیس در هر کشور و نقش کلیدی این نیرو برای حفاظت از نظم و امنیت از یک سو و ویژگی ذاتی این حرفه در تعامل نزدیک با مردم از دیگرسو، تمرکز بر نکات تربیتی خاصی را ضرورت می بخشد. از آنجا که اصول و روش های تربیت پلیس، متناسب با فرهنگ و جهان بینی حاکم بر هر کشور است، سوال پژوهش حاضر آن است که آیا متون اسلامی، متضمن اصول و روش های خاصی برای تربیت پلیس است؛ یا این حوزه، مورد توجه اسلام نبوده و مغفول مانده است؟ لذا مساله پژوهش، تبیین نظر اسلام به عنوان رویکرد حاکم بر جامعه اسلامی ایران در مورد تربیت پلیس است. این مهم با استفاده از روش تبیینی-تحلیلی و با مداقه در آیات قرآن و نهج البلاغه به عنوان متون اسلامی منتخب در این پژوهش انجام شده است. یافته های پژوهش، نشان می دهد که روش ها و اصول تربیتی خاصی در حوزهی تربیت پلیس به طور ویژه، مورد توجه و تاکید اسلام است. اصولی چون محبت، اقتدار، شجاعت، تعقل و عزت و روش هایی چون مواجهه با نتایج عمل، انذار، تغافل، عبرت آموزی و موعظه حسنه.