سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم کی – بخش زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
زهره حجتی – بخش زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

اینترفرون‌ بتای طبیعی، گلیکوپروتئینی متشکل از ۱۶۶ اسید‌آمینه بوده که در پاسخ به عفونت‌های ویروسی تولید می‌گردد. اینترفرون بتا در درمان بیماری‌های خودایمنی مانند MS و عفونت‌های ویروسی کاربرد دارد. بیان ژن اینترفرون انسانی در پاسخ به عفونت‌های ویروسی به صورت گذرا رخ داده که دو ناحیه‌ در ژن اینترفرون بتا حضور داشته که سبب این ناپایداری می‌گردد. یکی از این نواحی در UTR-‘ 3 ژن اینترفرون بتا قرار گرفته است. لاین سلولی CHO به صورت غالب در جهت تولید پروتئین‌های نوترکیب از جمله اینترفرون بتای انسانی کاربرد دارد. تعداد کم کروموزوم این سلول‌ها و سرعت بالای رشد آ‌ن‌ها مزیت استفاده از این لاین سلولی می‌باشد. در این آزمایش لاین سلولی CHO-dhfr که در نتیجه‌ی ایجاد جهش در ژن dhfr وفقدان عملکرد آن ایجاد شده است مورد استفاده قرار گرفت. این سلول‌ها بدون پیش‌ساز نوکلئوتیدی مانند تیمیدین و هیپوگزانتین قادر به رشد نیستند. به‌منظور افزایش پایداری mRNA، بهبود میزان ترجمه و بهینه‌سازی تولید داروی اینترفرون بتا با استفاه از روش‌های رایج مهندسی ژنتیک ۵۳ نوکلئوتید از ناحیه‌ی ۳’-UTRmRNAاینترفرون بتا حذف و ژن اینترفرون نوترکیب در وکتور pSVM- dhfr وارد گردیده است. در ادامه ترانسفورماسیون پلازمید نوترکیبpSVM- dhfr در لاین سلولی CHO-dhfr با استفاده از کیت Express In صورت پذیرفت. در نتیجه‌ی انتقال وکتور حاوی ژن اینترفرون و ژن DHFR، سلول‌های ترانسفکت شده DHFR در محیط فاقد تیمیدین و هیپوگزانتین قابل شناسایی و انتخاب بوده و انتقال پلازمید نوترکیب مورد تأیید قرار گرفت. در آینده میزان بیان ژن اینترفرون اندازه گیری خواهد شد تا تغییر ایجاد شده توسط این حذف مشخص گردد.