سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید علی طاولی – استادیار
مجید هوروش تهرانی – محقق ارشد

چکیده:

براده برداری با جت آب به عنوان یک روش مناسب برای موادی که ماشینکاری بر روی انها سخت است.با موفقیت به انجام رسیده است.جت آب که به عنوان یک ابزار برشی استفاده می شود در برخورد با قطعه کار از مسیر اصلی خود منحرف میشود.بنابراین قطر نهایی قطعه کار علاوه بر عمق برش تابعی از جت آّب قطعه کار و پارامترهای تراشکاری میباشد.در مقاله حاضر چگونگی عملکرد یک دستگاه تراش که عملیات ماشینکاری را توسط فشار بالای جت آب انجام میدهدو نیز پارامترهای درگیر مانند فشا رآب -سرعت حرکت نازل-فاصله نازل آب از قطعه کار-روابط بین میزان حجم مواد تراشیده شده (جدایش حجم)با عمق برش و سرعت حرکت نازل مورد بحث قرار میگیرد.کلیه تست ها بر روی قطعات از جنس آلومینیوم انجام شده است.