سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

مریم السادات طباطبائیان – گلپایگان دانشگاه پیام نور
سیداحد طباطبائیان –

چکیده:

بنگاه های اقتصادی درمحیط سراسر رقابت و درحال تغییری فعالیت می کنند و موفقیت آنها بستگی به میزان توجه به اطلاعات و گزارشهای مالی دارد واکنش سریع و درست درمقابل شرایط متغیر بازار درموفقیت بنگاه نقش بسزایی دارد تجزیه و تحلیل نسبت های مالی درشرکت ها ابزاری است برای شناخت نقاط قوت و ضعف آنها بطوریکه اگریکی ازنسبت ها بیش ازاندازه زیاد یا کم باشد میتوان به وجود حادثه مهمی درشرکت پی برد دراین پژوهش با استفاده از۹نسبت مالی محاسبه شده ازصورت های مالی شرکت های قند پانیذفام اتکا روغن خرمشهر اتکا سه شرکت عضو بازارسرمایه تهران و ۴شرکت خارجی که درهمین حوزه غذایی فعالیت دارند به تحلیل و ترازیابی مالی شرکت های تابعه اتکا پرداخته شده و نتایج نشان داد که هردو شرکت قندوروغن اتکا جز درموارد خاص وضعیت مطلوبی ندارد و ظاهرا ریشه این مسائل درکمبود سوددهی این شرکت هاست و برای رفع آن می بایست اقداماتی جهت افزایش سود خالص انجام داد.