سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیمین مهنیا – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تبریز گروه فیزیک
آرش فیروزنیا –

چکیده:

دراین مقاله ویژگیهای ترابرد کوانتومی غیرتعادلی دریک سیستم مزوسکوپیک دو بعدی شامل یک نانوحلقه ی گرافن درحضور میدان مغناطیسی خارجی با دو ریبون آرمیچر با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی مورد بررسی قرارگرفته است محاسبات در ولتاژهای بایاسی و میدانهای مغناطیسی مختلف انجام یافته و جریان و چگالی حاملها مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بدست آمده نشان دهنده تاثیر بسیار اندک میدان مغناطیسی درجریان عبوری از سیستم و تابعیت نوسانی جریان برحسب ولتاژ اعمالی درپاره ای از مقادیر خاص میدان مغناطیسی اعمالی می باشد.