مقاله ترابرد الکترونی یک نانو ساختار نردبانی در حضور نقص های شبکه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: ترابرد الکترونی یک نانو ساختار نردبانی در حضور نقص های شبکه ای
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو ساختار نردبانی
مقاله نقص شبکه ای
مقاله تابع گرین
مقاله رسانش الکترونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ربانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم شهرکی آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، به مطالعه عددی رسانش الکتریکی یک نانو ساختار نردبانی نامتناهی ایده آل در حضور و غیاب نقص های شبکه ای به کمک روش تابع گرین در رهیافت تنگابست پرداخته شده است. نقص های شبکه ای را می توان به عنوان اتصال های یک نردبان متناهی مرکزی به دو نردبان نیمه متناهی به عنوان هادی ها در نظر گرفت. نتایج نشان می دهد که ناحیه همپوشانی دو کانال رسانش نردبان را مقدار انرژی پرش در راستای پله تعیین می کند و با افزایش آن نسبت به انرژی پرش در راستای نردبان بازه مجاز انرژی رفته رفته بزرگتر شده ولی ناحیه همپوشانی کانال های رسانش کمتر و در نهایت صفر می شود. ایجاد پیوندهای شاخه ای در نردبان مرکزی نسبت به مورد بدون شاخه باعث ضعیف تر شدن تونل زنی الکترون می شود. همچنین هر چه انرژی الکترون ورودی به لبه های گاف انرژی نزدیک تر شود، تونل زنی بهتر صورت می گیرد.