سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پویان حاتمی بهمن بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست، دانشکده مهندسی عمر
رضا کراچیان –
نجمه مهجوری مجد –
محمدرضا نیکو –

چکیده:

یکی از رویکردهای مؤثر در مدیریت کیفیت آب رودخانه‌ها، تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی می‌باشد. این تجارت می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌ کل تصفیه بارهای آلودگی، ضمن حفظ استانداردهای کیفی آب در طول رودخانه، با ایجاد داد و ستدهای مالی بین تخلیهکنندگان، منجر به توزیع عادلانه هزینه‌های تصفیه شود. بنابراین همه تخلیه‌کنندگان بار آلودگی، دارای انگیزه اقتصادی برای شرکت در فرآیند تجارت مجوز‌های تخلیه بار آلودگی خواهند بود. علی‌رغم بسط مدل‌‌هایی برای تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی، تاکنون تلاش‌های محدودی برای توسعه مدل‌های تجارت با در نظر گرفتن همزمان چند آلاینده انجام شده است. این موضوع در حالی است که مدیریت کیفیت آب در رودخانه‌ها لازم است با توجه به چندین متغیر کیفی آب شاخص که معمولاً دارای اندرکنش هستند، انجام گیرد. در این تحقیق، برای نخستین بار، یک ویرایش سناریویی دو آلاینده از مدل تک‌آلاینده نسبت-تجارت، ارائه شده است. نتایج حاصله از این تحقیق، نشان دهنده کارایی مناسب مدل تدوین شده به منظور مدیریت کیفی منابع آب‌های سطحی می‌باشند