سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهراسادات ازاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم زحمت کشان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در آغاز فرایند طراحی و استقرار EHR به دلیل ایجاد تغییری چالش برانگیز در کل سیستم سلامت بیش از سایر مراحل با مشکل مواجه خواهیم شد. لذا موفقیت فرایند تغییر مستلزم تدوین ‹‹استراتژی گذار›› مناسب با توجه به چالش ها و موانع پیشرو و شرایط اقتصادی، جغرافیایی منطقه مورد هدف و دنبال کردن آن به عنوان یک برنامه راهبردی دقیق برای تبدیل تدریجی سیستم دستی به الکترونیکی خواهد بود. این مقاله نتایج حاصل از مرور مقالات علمی و مستندات انتشار یافته مرتبط با موضوع را در قالب اصول کلی و عمومی استراتژی گذار تشریح می نماید. ایجاد تشکیلات اجرایی پروژه، آنالیز وضعیت موجود، ارزیابی نگرش ذینفعان و تعیین اهداف و مزایای مورد انتظار، شناخت چالشهای موجود برای موفقیت استقرار، تعیین نوع سیستم و محدوده آن، مهندسی مجدد جریان کار و جریان اطلاعات، تعریف محتوا و ساختار EHR، تعیین استانداردهای لازم، تامین زیر ساخت های فنی و تعیین نحوه پیاده سازی، چارچوب کلی استراتژی تغییر را تشکیل می دهند. موفقیت در توسعه سیستم پرونده الکترونیک سلامت به علت ویژگیهای منحصر به فرد خود نظیر نیاز به تعامل سیستم ها و ماهیت های مختلف در نظام سلامت با یکدیگر، متأثر از عواملی بسیاری خواهد بود. لذا بکارگیری یک استراتژی گذار در مراحل پیش از پیاده سازی می تواند تضمین کننده موفقیت در مراحل بعدی اجرای سیستم باشد