سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغر لطفی آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن،دانشگاه صنعتی شاهرود
سید محمد اسماعیل جلالی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد رمضان زاده – استادیار،دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

گاز کردن زیرزمینی زغال سنگUCG: Underground Coal Gasification فرایندی برای تبدیل زغال سنگ برجا به گاز سنتزی است درفرایند UCG با تزریق اکسیدانها هوا یا مخلوط اکسیژن و بخار آب به درون کارگاه زیرزمینی زغال سنگ برجا تبدیل به گاز سنتزی می شود گاز سنتزی از طریق چاه های تولیدی بیرون کشیده شده و پالایش می شود و بهعنوان خوراک اولیه درتولید برق سوخت های مایع صنایع شیمیایی و سوخت هیدروژنی استفاده می شود دراین مقاله به معرفی فرایند UGC معیارها و محدودیت های انتخاب کارگاه استخراج UCG شیوه های حفاری و اتصال چاه های تزریق و تولید شیوه های مختلف گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ و عملیات سطحی دراین روش استخراج پرداخته شده است نتایج نشان میدهد که امروزه برای گاز کردن لایه ها با عمق بیشتر از ۳۰۰ متر روش منبع احتراق قابل کنترل به کمک لوله مغزی سیار GRIP و برای عمق کمتر از ۳۰۰ متر روش CRIP و چاه قائم استفاده می شود دراعماق زیاد روش حفاری جهت دار برای اتصال چاه ها به کارمی رود