سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی نصراصفهانی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
سیده نسیم امیرالسادات هفشجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) دانشگاه اصفها
فائزه کرمانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) دانشگاه اصفها
شرمینه قلمکاری – ۴کارشناس ارشدMBAدانشگاه صنعتی شریف کیش

چکیده:

بحث سرمایه اجتماعی اگرچه اولین بار در جریان تعاملات اقتصادی مطرح شده لکن از این مبدا به دیگر حوزه های علوم اجتماعی و سیاسی ورود پیدا کرد و امروزه به یکی ازمهمترین منابع بهره برداری از نیروهای اجتماعی در جهت تعالی جامعه به حساب می آید. مولفه های تاثیر گذار بر سرمایه احتماعی متعدد است. در این مقاله به بررسی عواملی همچون انسجام اجتماعی ،اعتماد،مشارکت اجتماعی،نظام سیاسی و سرمایه اقتصادی بر جهاد اقتصادی پرداخته شده است. برای اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش جهاد اقتصادی از تکنیک های Topsis و Electere، SAW استفاده شده است. در نهایت با توجه اینکه نتایج حاصل از اجرای روش های فوق در مواردی با یکدیگر هم خوانی ندارد برای رسیدن به یک اجماع کلی از رتبه بندی معیارها از تکنیک های ادغامی Poset) استفاده شده است و در پایان عوامل تاثیر گذار اویت بندی شده اند.