سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیده زهرا نوربخش – دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سودابه شهبا –
مهناز مظفری –
مریم رضایی پاشا –

چکیده:

منطقه کسیلیان بخش کوچکی از قسمتهای کوهستانی و جنگلی شمال البرز محسوب می گردد، یکی از زیر حوزه های حوزه آبخیز تالار بوده و در ارتفاعات زون مرکزی سلسله جبال البرز، در محدوده جغرافیایی۴۸ ۵۲ تا َ۲۶ ۵۳ طول شرقی و َ۴۸ ۳۵ تا َ۳۲ ۳۶ عرض شمالی با وسعت ۸۶/۳۴۲ کیلومتر مربع دراستان مازندران واقع شده است، هدف از این تحقیق تدوین استراتژی جهت مدیریت زیست محیطی اکوتوریسم در منطقه کسیلیان و همچنین ارزیابی استراتژی های تدوین شده می باشد. جهت دسترسی به اهداف تحقیق ابتدا یک گروه کارشناسی ۱۰ نفره به منظور امتیاز دهی در مراحل مختلف تحقیق بر اساس معیارهای مورد نظر انتخاب شد سپس محیط خارجی و داخلی به روش SWOT مورد ارزیابی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف در قالب عوامل استراتژیک داخلی و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اکوتوریسم منطقه در قالب عوامل استراتژیک خارجی شناسایی گردید و از طریق آن استراتژیها ی مناسب (استراتژی های SO,WO,ST,WT) جهت مدیریتزیست محیطی اکوتوریسم در منطقه پیشنهاد شدند. جهت ارزیابی موقعیت استراتژی ها از روش SPACE استفاده شد و این نتیجه حاصل شد که استراتژی های مدیریت اکوتوریسم منطقه از نوع استراتژی های تهاجمی هستند، پس از این مرحله استراتژی ها در ماتریس ارزیابی عوامل استراتژیک(QSPM)امتیاز دهی شدند و مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس امتیاز به ۴ گروه استراتژی های اولویت اول، اولویت دوم، سوم و چهارم دسته بندی گردیدند.