سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر ترک زاده – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
مهدی محمدی – استادیار دانشگاه شیراز
اسماعیل فرح بخش – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
فائزه فریدونی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

با پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش دستخوش تغییرات و پیشرفت های وسیعی شده است آموزش الکترونیکی به عنوان نسل نوینی از آموزش حاصل این تغییرات می باشد با توجه به قابلیت های گسترده ی این نظام آموزشی و تقاضای روزافزون جهت بهره مندی از این نوع آموزش ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیکی درراستای تضمین اثربخشی آن به یکی از مسائل مهم و اساسی دراین حوزه بدل شده است دراین مقاله سعی بر آن شده است که با مطالعه و بررسی گستره ی نسبتا وسیعی از الگوهای موجود در ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیکی الگوی جامع نگری برای ارزیابی کیفیت برنامه های آموزش الکترونیکی تدوین و ارایه شود دراین تلاش ابعاد آموزشی ارزشیابی پشتیبانی فنی معنویات و سلامت سازمان کیفیت آموزش الکترونیکی و مولفه ها و ملاکهای مربوط به هریک احصا ء و برآن اساس الگوی ماهواره ای ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیکی تدوین و ارایه گردیده است.