سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا طاهری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
سیدحنیف محبوبی – دکتری مهندسی مکانیک
علی مقداری – استاد دکتری مهندسی مکانیک

چکیده:

استفاده از روش دینامیک مولکولی درسالهای اخیر به عنوان ابزارقدرتمندشبیه سازی درخدمت علوم و فناوری نانو رشد قابل توجهی داشته است این روش توانایی مدلسازی فرایندهای تماسی مختلف درمقیاس نانو نظیر منیپیولیشن و حکاکی نانومتری را ممکن می سازد دراین زمینه نیاز به یک نرم افزار گرافیکی و مناسب برای شبیه سازی و حل مسائل مختلف ضروری به نظر می رسد هدف اصلی از انجام این پژوهش تدوین نرم افزار شبیه سازی دینامیک مولکولی چندمنظوره بوده است که با داشتن محیطی مناسب برای کاربران به دور از روبرو شدن ان ها با کدهای پیچیده و به سادگی توانایی شبیه سازی فرایندهای متنوع تماسی را با سرعت مناسب دارا باشد نرم افزار تدوین شده با نام نرم افزار دینامیک مولکولی سدرا دارای فرمهای مختلفی است که امکان اماده سازی و شبیه سازی اجسام فلزی با هندسه های گوناگون قابلیت تولید غشای سلولی درابعاد و جهت گیری دلخواه امکان ساختن نانولوله های کربنی و گرافین و یا استفاده از فایلهای با پسوند psf جهت مدلسازی بیومولکولهایی مثل پروتئین ها را به کاربران میدهد.