سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پیام مهاجرین اصفهانی – موسسه پژوهشی سامانه های انرژی فکور
کریم مظاهری – دانشگاه صنعتی شریف
مهدی بهارلو – موسسه پژوهشی سامانه های انرژی فکور

چکیده:

نقشه راه فناوری یکی ازابزارهای پرقدرت علم مدیریت درپشتیبانی ازبرنامه ریزی جهت رفع شکاف ها و جبران عقب ماندگیهای فناورانه است بدون شک فراهم آوردن چارچوبی جهت نمایش چگونگی حرکت سازمان ها و یا کشورها درمسیر اکتساب یک فناوری خاص دارای کاربرد مفید و البته وسیع درتحقق راهبردها و اهداف خردوکلان آنها خواهد بود علیرغم این محبوبیت اسناد انتشاریافته بسیارکمی دررابطه با نحوه تدوین تجربی نقشه راه فناوری موجود است که باعث حضور محدودیت هایی درروش های ارایه شده جهت تدوین نقشه راه فناوری تعیین جزئیات خروجیهای نهایی آنها گردیده است لذا به منظور ساده سازی دراین مطالعه تمرکز بررفع شکاف فناورانه درسطح ملی قرارگرفته و شیوه ای برای تدوین نقشه راه فناوری به همراه تمام جزئیات مورد نیاز اعم از ورودیها و خروجیهای هرمرحله برای این هدف ارایه گردیده و ارتباط بسیاری از ابزارهای موجود درعلم مدیریت با فرایند تدوین نقشه راه مورد بررسی قراگررفته است روش طراحی شده درحوزه فناوری کشتی هوایی به کارگرفته شده و نقشه راه فناوری کشتی هوایی ارتفاع بالا برای رفع شکاف فناوریدراین حوزه و درسطح ملیتدوین و ترسیم گردیده است