سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهره فرهنگی – سازمان بهره وری انرژی ایران
نادر سالک گیلانی – سازمان بهره وری انرژی ایران
محمد باقری – سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

در راستای سیاستهای صرفه جوئی و منطقی کردن مصرف انرژی، طرح تهیه و تدوین معیار مصرف انرژی در فرآیندهای صنعتی تعریف و اجرا شده است. بر این اساس پروژه بررسی وضعیت مصرف انرژی در صنایع تبدیلی چوب و کاغذ کشور و تدوین معیار مصرف انرژی در آن مورد بررسی قرار گرفت. از صنایع تبدیلی چوب و کاغذ، صنایع فرآوردههای کاغذی با توجه به مصرف بالای آن انتخاب و کارخانجات آن بررسی گشته و شاخص ها و معیارهای مصرف انرژی در فرآیندها و تکنولوژیهای مختلف این صنعت تعیین شد. سپس با توجه به اطلاعات کارخانجات و اندازه گیریهای جدید انجام شده بر روی آنها مقادیر این معیارها محاسبه گشت. همچنین جهت دستیابی به این معیارها و کاهش مصرف انرژی در آنها، راهکارهای کاهش مصرف انرژی و همچنین تکنولوژیهای جایگزین و نوین در این صنایع، با توجه به فرآیند و تجهیزات موجود در این کارخانجات ارائه گردیده است.