سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

فهیمه قنبری – کارشناس انرژی امور تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی شیراز
محمد مهدی جعفر پور –

چکیده:

مهمترین اولویت درمدیریت انرژی الزام به بهینه سازی مصرف انرژی با رعایت عدم تاثیربرکیفیت و کمیت محصول است طرح جامع مدیریت انرژِی برای سازمانهایی است که خود را جهت رقابت دربازار جهانیآماده می کنند بوده تا با استفاده از انرژی کمتر محصولی مشابه و ارزانتر تولید کنند و ویژگیهای بارز سیستم مدیریت انرژِ ی شناخت تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با کمیت چرایی وچگونگی مصرف انرژی و منابع آن همچنین کنترل تقاضای انرژی و اجرای پروژه های بهبود مصرف در چهارچوب خط مشی انرژی می باشد. مراحل اصلی مدیریت انرژی شامل تشکیل ساختار گروه های مدیریت انرژی جمع آوری اطلاعات و آمار ارزیابی اجرا و استمرار ایده های بهبود وضعیت انرژی می باشدطرح اجرای انجام پروژه استقرار سامانه مدیریت انرژی درشرکت شامل مراحل آماده سازی طرح ریزی و استقرار تثبیت سیستم می باشد روشهایی اجرایی سیستم مدیریت انرژِ ی شامل تدوین خط مشی شرکت ارزیابی جنبه های انرژی تجزیه و تحلیل جنبه ها و پیشنهاد و اعمال اصلاحات بررسی بازخوردها و برگزاری دوره ای ممیزی انرژی می باشد.