سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد حجت – شرکت مهندسین مشاورتوس اشتات،
محمدحسین جاویدی – دانشگاه فردوسی مشهد،
حبیب قراگوزلو – شرکت مدیریت شبکه برق ایران
مسعود رشیدی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مفهوم بازار منطقهای برق به تازگی و در سالهای اخیرعمدتاً در حوزه کشورهای اروپایی و آمریکایی مطرح گردیده و ادبیات نوینی را در زمینه بازارهای برق ایجاد نموده است. در یک بازار منطقهای شرکت کنندگان هرناحیه که مایل به شرکت در بازار منطقه ای می باشند ، پیشنهادات تولید و مصرف خود را به اپراتور مرکزی بازار منطقهای ارسال کرده و پس از اجرای فرایند تسویهی بازار، میزان تبادل انرژی بین نواحی مختلف همراه باقیمت تسویه بازار به شرکت کنندگان در بازار عودت داده خواهد شد. در این مقاله، هدف ارائه یک مدل پیشنهادی برای بازار منطقهای برق بین کشورهای هدف در منطقه است. توسعه مدل پیشنهادی بر اساس تجربه موفق کشورهای اروپایی در این زمینه و استفاده از مبنای تشکیلاتی و قانونی مورد استفاده در این منطقه است. مدل پیشنهادی برای بازار منطقه ای با استفاده از تجربیاتموجود در بازارهای اروپا و ساختارهای موجود در بازارهای برق ملی، مشتمل بر دو بخش اصلی قانونی و اجرایی است. برای ارزیابی دقیق و جامع مدل پیشنهادی بازار منطقهای برق، این مدل بر روی تعدادی از کشورهای منطقه همسایه ایران مطالعه گردیده است.