سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن ستاری ساربانقلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

حضرت رسول اکرم ص به عنوان الگوی انسان مسلمان و انسان کامل و به تعبیر دقیق قرانی اسوه حسنه سوره مبارکه الاحزاب ۳۳ آیه ۲۱ : درفعل و کردار و گفتار نمونه کامل مدلی ایده آل جهت بهره گیری و رهنمود پیمودن مسیر ظلمات و رسیدن به نورمعرفی گشته است هدف پژوهش حاضر تدوین مدل تعالی فرهنگی با توجه به سنت و سیره و گفتار حضرت رسول اکرم ص می باشد روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار مطالعات کتابخانه ای و انکشاف مفاهیم حاصله تدوین گشته است ابزار عمده منابع گفتارحضرت پیامبرص دراستناد کتاب نهج الفصاحه که درآن به ضبط کلمات قصاررسول اکرم پرداخته شدهاست می باشد تدوین مدل تعالی فرهنگی ازمنظر حضرت رسول اکرم ص به مدیران کمک می نماید تا تصمیمات اتخاذی آنان درحیطه مباحث تعالی فرهنگی و پرداختن آنها به مسائل و مشکلات فرهنگی این حیطه را نیز شامل شود. امروزه هم احیای ارزشهایی اصیلی اسلامی و هم توجه و لحاظ معیارهایی که فرهنگ ما را بتواند به مفاهیم انسانی و اسمانی اسلامی نزدیکتر سازند واحد اهمیت شمرده میشود