سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن الوندی – دکتری مدیریت
سیدعباس ابراهیمی – دکتری مدیریت
ایمان رضایی – کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد سمنان
محمدرضا کلانتری ثقفی – کارشناس ارشد صنایع، دانشگاه غیرانتفاعی کار
نازنین جوادی – کارشناس مدیریت، دانشگاه بین المللی قزوین

چکیده:

رویکرد شش سیگما برای ارتقای سطح کیفیت فرایندها و محصولات بطور گسترده مورد توجه صنایع قرارگرفته است همچنین بکارگیری متدلوژی ناب منجر به بهبود سریع جریان ارزش افزا و حذف اتلافات درسازمان می شود هوش تجاری نیز به عنوان یک رویکرد جدیددرمعماری سازمانی مطرح شده است که بمنظور تحلیل اطلاعات و اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کاردرحداقل زمان ممکن به کارمیرود درپژوهش حاضررویکرد شش سیگمای ناب به عنوان متدلوژی اصلی برای نیل به اهداف استراتژی شرکت سیم و کابل مازندران برگزیده و ازهوش تجاری نیز برای تاثیر گذاری بیشتر این رویکرد استفاده شده است که نهایتا مدلی برای نیل به اهداف استراتژی سازمان ارایه شدها ست با استفاده ازتکنیکهای MADM فرایندهای حیاتی شش سیگمای ناب رتبه بندی شده و چهارفرایند برتر برای تحقق اهداف استراتژیک سازمان انتخاب گردیده است رویکرد شش سیگما منجر به کاهش انحرافات درفرایند تولید شده رویکرد ناب فرایندهای تولیدی را بهبود می بخشد و هوش تجاری نیز موجب تکامل داده های ورودی به مدل شش سیگمای ناب می گردد.