سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس معلمی اوره – دانشگاه آزادشهرضا
سعید مینایی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
احمد شریفی مالواجردی – استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

چکیده:

درمدیریت مزرعه و مکانیزاسیون کشاورزی فشردگی خاکهای کشاورزی به عنوان یک مشکل اساسی درتولید محصول شناخته شده است و بررسی مدیریت و اندازه گیری آن همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است دراین تحقیق سامانه ای صوتی برای تخمین پیوستگی فشردگی خاک با استفاده از سه میکروفن که درمیله هایی با نوک مخروطی قرارگرفته و برروی تیغه ای بصورت افقی با فاصله های یکسان نصب شده اند طراحی گردید سامانه آکوستیک فشردگی خاک را درسه لایه ۳۵-۲۵و۲۵-۱۵و۱۵-۵cm براساس اندازه گیری چگالی طیف توان power spectral density PSD صدای تولید شده ناشی از حرکت تیغه درخاک براورد می کند این سامانه درانباره خاک مورد ارزیابی قرارگرفت بطوریکه میکروفن ها درهنگام کار درعمقهای ۱۰و۲۰و۳۰ سانتیمتری با سرعت ۰/۵ متر برثانیه حرکت میکردند درانباره خاک آماده سازی خاک بصورت لایه ای انجام گردید پنج سطح فشردگی خاک با ۱و۲و۴و۶و۱۰ بار عبور غلظتک درهرلایه از خاک با رطوبت یکنواخت بدست آمد آنالیز تبدیل فوریه سریع روی داده ها ارتباط مستقیمی را بین بلندی صدا و سطوح فشردگی خاک دربازه فرکانسی ۵/۵khz تا ۷/۵ نشان داد بنابراین یک بانک فیلتر شامل ۵ باند بسامدی درمحدوده های شامل ۵/۹-۵/۵و۶/۳-۵/۹ و ۶/۷-۶/۳ و ۶/۷-۶/۳ و ۷/۱-۶/۷ و ۷/۵-۷/۱ کیلوهرتز بکار برده شد