سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس عقیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
علی زعیم باشی – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
الهه امینی فر – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

یکی از مقدماتی ترین فعالیت ها در اغلب الگوهای طراحی نرم افزار آموزشی تعیین اهداف آموزشی مربوط به آن درس و تشخیص رابطه ی سلسله مراتبی بین آنها می باشد از این رو در این پژوهش قبل از تولید محتوای الکترونیکی مبحث معادلات دیفرانسیل همگن مرتبه دوم ابتدا به طراحی و ارزشیابی اهداف آموزشی آن پرداخته شد. بدین منظور پس از تعیین اهداف آموزشی با توجه به کتب مختلف معادلات دیفرانسیل این اهداف به تایید سه نفر از اساتید مجرب دراین درس رسید براساس جدول هدف – محتوای به دست امده ازمونی شامل ۳۰ سوال در ارتباط با این اهداف تنظیم و سپس در یک نمونه اماری شامل ۳۰ نفر از دانشجویان علوم پایه و فنی و مهندسی که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند اجرا شد پس از تجزیه و تحلیل داده های حاصل ازمونی استاندارد با الفای کرونباخ ۰/۷۹ حاوی ۱۵ سوال چهارگزینه ای به دست امد که از آن می توان برای کشف مدل ساختاری دانش یادگیرنده در بحث موردنظر استفاده نمود.