سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابراهیم زلقی – رئیس گروه کنترل پروژه شرکت برق منطقه ای خوزستان
عبدالصمد رئیس پور – شرکت برق منطقه ای خوزستان-معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

چکیده:

مهندسی ارزش که به عنو ان رویکردی گروهی، سیستماتیک ، کارکردگرا و خلاقانه و باهدف بهبود ارزش یک پروژه ( یا یک محصول و یا یک خدمت ) از طریق کاهش هزینه های دوره عمر طرح وافزیش کیفیت و عملکرد آن ، به اجرا درمی آید ، قابلیتها و توانمندی خود را دراین راستا به اثبات رسانده است . پس از گذشت قریب به ۶۰ سال از طرح وابداع و توسعه بکارگیری مهندسی ارزش و تکنیکهای مربوطه درجهان و اثبات تاثیرات مثبت و چشمگیر آن در پروژه های مختلف و با گذشت بیش از ۵ سال از معرفی آن درایران به نظر می رسد روند آشنایی و توسعه کاربرد آن در کشورمابه کندی طی می شود. این تکنیک یک فرآیند پویا است که درکلیه مراحل چرخه عمر پروژه می تواند مثمرثمر باشد اما فرآیندپیاده سازی مهندسی ارزش مستلزم تعامل ارکان پروژه است و برای موفقیت نیازمند حمایت جدی بخش کارفرمایی است. شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان بعنوان عضوی از بدنه دولت موظف به اجرای پروژه های عظیم ، تخصصی و پیچیده به منظور تحت پوشش قراردادن شهروندان و تامین انرژی الکتریکی مطمئن برای آنان و همچنین بهبود شبکه های موجود وتلاش درارتقا ء وکارایی خدمات ، استفاده از خدمات مشاوره ای طرح واجرای طرحها توسط بخش خصوصی را ضروری می د اند . بکارگیری تکنیک مهندسی ارزش باتوجه به عدم وجود دستورالعمل و ضوابط ، جهت پیاده سازی این تکنیک در شرکت برق منطقه ای خوزستان که نه تنها مغایرتی با قوانین ومقررات حاکم نداشته باشد ، بلکه پیاده سازی مهندسی ارزش را نیز الزامی می نماید تدوین آن ضروری به نظر می رسد.