سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید بهبهانی – .عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید جغتایی – کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود افرازحاجی سرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

چکیده:

علیرغم اینکه مهندسی ارزش به عنوان تکنیکی که دارای بیش از ۰۵ سال سابقه در جهان بوده و در عمل امتحان خود را پس داده است و بارها در قوانین و اسناد بالادستی کشور به عنوان روشی مؤثر برای بهبود طرح ها و پروژه های عمرانی مطرح شده است، درکشور ما هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است. این مسئله علل زیادی از جمله عدم خوش بینی مدیران به نتیجه کار، دید غلط نسبت به این تکنیک و عدم وجود فرهنگ و انگیزه کافی در بین ارکان پروژه دارد. این تحقیق سعی بر آن دارد تا ضمن بررسی لزوم ایجاد انگیزه در میان عوامل مهندسی ارزش، به تدوین قوانین انگیزشی مهندسیارزش در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان یکی از شرکت های بزرگ کشور با پروژه های عمرانی بزرگ و پرشمار بپردازد و بتواند این شرکت و سایر شرکت های دولتی را از مزایای این تکنیک بهبود، بیش از پیش بهره مند سازد. تحقیق حاضر با استفاده از نظرات خبرگان مهندسی ارزش که با شرایط شرکت ساخت نیز آشنایی کافی داشته اند از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه انجام شده است.