سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا سبحانی – کارشناسی مهندسیمکانیک جامدات
علی طاهری – کارشناسی ارشدمهندسی هوافضا گرایش جلوبرندگی

چکیده:

هدف ازانجام این پژوهش برآورد فناوری ساخت و مهندسی معکوس شفت موتور یک نوع جت با توجه به شرایط خاص کاری و مدل اصلی آن می باشد بدینمنظور ابتدا آزمایشهای خواص مکانیکی و متالوژیکی برروی نمونه اصلی شفت انجام گرفت و پس از آن از میان روشهای اکستروژن داغ HOT extrusion فورجینگ شعاعی Radial forging، با استفاده ازدستگاه swagingو فلوفرمینگ داغ Hot Flowgnimrofروش فلوفرمینگ داغ مستقیم و معکوس برای ساخت با توجه به آلیاژ مناسب انتخاب گردید سپس به منظور تعیین نقاط حساس درشرایط خاص کاری از تحلیل استاتیکی به کمک نرم افزار ANSYS استفاده گردید پس از برآوردنقاط حساس و آزمایشهای غیرمخرب برروی نمونه اصلی شکل دهی مناسب تدوین گردید.