سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمود یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمد مهدی تنعمی – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
قاسم بهرامی کیا – رئیس حسابداری شرکت پالایش گاز پارسیان

چکیده:

پژوهش حاضر بهمنظور شناسایی شایستگیهای رهبری موجود و مطلوب و شایستگیهای رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامه جانشین پروری در میان مدیران شرکت پالایش گاز پارسیان انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش تئوری مفهوم سازی بنیادین انجام شده است و با استفاده از روش گلوله برفی و نمونه گیری نظری، چهارده نفر برای مصاحبه انتخاب شدند. سئوالات اصلی پژوهش ناظر بر این مسئله بود که شایستگیهای رهبری را در شرکت گاز پارسیان شناسایی کند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از مصاحبه ها از روش تحلیل تِم استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، شایستگیهای رهبری در سه مقوله دانش، مهارتها و قابلیتها شناسایی شدند که هر یک از این مقوله ها خود از مفاهیم و سطوح مفهومی متفاوتی تشکیل شده است.