سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مجتبی شریف نژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه هنر اصفهان، عضو ه
کمال جعفری – کارشناس شهرسازی از دانشگاه یزد

چکیده:

طبق نظرات سازمان های جهانی به ویژه سازمان ملل متحد مبنی بر لزوم بومی بودن معیارها و شاخص های توسعه پایدار، اولین گام در دستیابی به شهر ها و زیستگاه های پایدار استخراج معیار ها و شاخص های بومی است. برای دستیابی به این مهم بهترین راه، رجوع به بافت های تاریخی است. زیرا مفهوم زمان در دل آن ها حل شده و حاوی بسیاری از شاخص های مذکور می باشند. در همین راستا در مقاله پیش رو سعی شده تا با بررسی و مطالعه بافت تاریخی یزد(برزن فهادان، به دلیل قدمت بالا و پویایی آن) شاخص های بومی زیست محیطی توسعه پایدار محلی استخراج گردیده تا به عنوان کلیدی ترین گام های توسعه پایدار شهری به مفهوم اجرایی آن مورد استفاده قرار گیرد. هم چنین به منظور تشریح شاخص های استخراج شده جهت جمع بندی و نتیجه گیری، نوع شاخص، بعد پایداری و اصل پایداری مرتبط با شاخص، هدف شاخص و ابعاد آن با حوزه پایداری به تفصیل ارائه شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. هدف از تحقیق شناسایی و تدوین شاخص های بومی زیست محیطی توسعه پایدار از مراکز محلات بافت تاریخی است.