سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شراره پورابراهیم – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهرداد هادی پور – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سیاوش آقاخانی – کارشناس ارشد منابع طبیعی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

تالاب میقان به دلیل نقش گسترده ای که درحفظ حیات اکولوژیکی و زیست محیطی اکوسیستم اطراف خود دارد نیازمندتوجه جدی است این تالاب با قابلیت زادآوری نقش مهمی در بقای گونه های بیشماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا کرده و ذخیره گاه مهمی برای انبوه پرندگان ، خزندگان و دوزیستان ، ماهیان و بی مهرگان می باشد تدوین شاخصهای پایداری جهت استفاده پایدار از منابع این تالاب توسط سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی طراحی شده در مدیریت یکپارچه و جامع این تالاب نقش اساسی دارد این تحقیق با استفاده از فرایند تصمیم گیری چند معیاری به برنامه ریزی هماهنگ و همس و با محیط زیست و مقایسه گزینه های توسعه می پردازد. و با معرفی روشی جدید در ارزیابی چند جانبه تالاب با استفاده از معیارهای متفاوت سیستم پشتیبان تصمیم گیری در تدوین شاخصهای پایداری در جهت مدیریت جامع تالاب میقان را تشریح می کند.