سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سینا قایمی محمد جعفر – محقق ارشد -گروه مکانیک-دانشکده فنی.دانشگاه مازندران
محسن شاکری – استادیار.گروه مکانیک.دانشکده فنی.دانشگاه مازندران
حمیدرضا محمدی دانیالی – استادیار.گروه مکانیک.دانشکده فنی .دانشگاه مازندران

چکیده:

با گسترش کاربردرایانه و هوش مصنوعی در فرایند طراحی و ساخت شبیه سازی و اتوماسیون این فرایندها برای دستگاههای مخصوص نیز متدوال گردیده است.در این مقاله یک سیستم CAD/CAMتدوین شده برای ماشینهای سنگ زنی پروفیل با بخش های فرم دهی (Dressing)با استفاده از پروفیل های ویژه و الگویتم مبتنی بر آن که جنبه عمومی داشته و فاقد فرض های ساده کننده وابسته به محدودیتهای ماشینهای مخصوص میباشد معرفی شده است.بسته نرم افزاری مبتنی براین الگوریتم با استفاده از کدهای visual C++,Object ARX درمحیط نرم افزار Auto cad ارایه شده است همچنین جهت سنجش توانایی و قابلیت تطبیق الگوریتم ارایه شده برای خصوصی سازی روی سیستم های مشابه نتایج به کارگیری نرم افزار برای شبیه سازی و تهیه برنامه NC سنگ زنی سوپاپ دود و گاز خودرو جهت استفاده در ماشین کنترل عددی خاص این فعالیت ارایه شده است.