سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون شمس – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه شهید بهشتی
سیدمهدی زرگرنتاج – کارشناس ارشد نر مافزار – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در قلب فرآیند معماری سازمانی مرحل ه ای به منظور تنظیم چارچوب معماری سازمانی برای دست ه بندی مدل ها و فرآورده های تولید شده وجود دارد . تیم معماری سازمانی در انتخاب و تنظیم چارچوب معماری در مراحل آغازین تدوین معماری سازمانی نیاز به دانستن نحوه عملکرد سازمان و برخی خصوصیات سازمان دارد . گاهی اوقات این شناخت کامل نبوده و منجر به شکست پروژه
معماری سازمانی خواهد شد . تنظیم چارچوب معماری، علاوه بر اینشناخت، نیاز به در نظر گرفتن معماری وضع مطلوب سازمان نیز دارد، چرا که محصولاتی که در معماری وضع مطلوب ایجاد می شوند باید در چارچوب دسته بندی و مشخص شوند. در این مقاله با بررسی مشکلات تنظیم چارچوب معماری، را هحلی مبتنی بر سبک معماری سازمانی ارائه گردیده است . تیم معماری با شناخت از سبک های معماری سازمانی می تواند برای توسعه معماری وضع مطلوب از آنها استفاده نمای د. معمار م یتواند با تاکید بر روی خصوصیت یا خصوصیات خاصی از معماری با توجه به سند راهبردی فناوری اطلاعات، ابعاد سازمانی و نیز استفاده از سبک های موفق دیگر سازما ن ها، معماری وضع مطلوب را توصیه نماید . همچنین، با تاثیری که سبک بر روی چارچوب معماری
سازمانی دارد و در این مقاله نیز نشان داده شده است، می توان از آنها برای تنظیم چارچوب معماری استفاده نمود . استفاده از سبک در فرآیند تدوین معماری سازمانی منجر به استفاده از تجربیات قبلی معماری سازمانی، کاهش زمان فرآیند معماری، تناسب محصولات و فرآورده های معماری با نیازهای سازمان و تنظیم بهتر ساختارهای اولیه معماری می شود.