سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه گلی – لیسانس مهندسی مکانیک دبیر کمیته عالی نظام پیشنهادهای شرکت مدیریت تو

چکیده:

کارکنان سازمان نه ابزار و وسیله بلکه خود عامل تحقق اهداف سازمان هستند چرا که همفکری مشارکت و بهره گیری از خردجمعی موجب می شود تا امور به وجه بهتری انجام شود درهمین راستا شرکت توانیر بر آن است تا در قالب استقرار نظام پیشنهادها یک نظام همفکری و زمینه ای برای بهرهگیری از خلاقیت خانواده توانیر به وجود اورد دراین راستا گردهمایی هم اندیشی دبیران و مسئولان اجرایی نظام پیشنهادهای صنعت برق در تاریخ ۸۹/۴/۳۰ در نیروگاه طرشت و با هدف ایجاد سازوکار لازم برای تدوین و استقرار سیاستهای نظام پیشنهادها که موجب سرامدی می شود برگزار گردید که شش کار گروه با عناوین فرهنگس ازی – اسیب شناسی – نظام پاداشدهی – سیستم های اطلاعاتی – مدل سرامدی و ساختار و تدوین ایین نامه تشکیل گردید و اعضا کارگروهها سازمان دهی شدند این مقاله به تشریح تدوین روش و مطالعه مدل سرامدی نظام پیشنهادهای صنعت برق می پردازد که ماحصل تلاش کارگروه مربوطه تهیه پرسشنامه و توزیع آن بین شرکتهای زیرم جموعه توانیر و جمع بندی پرسشنامه هایتکمیل شده می باشد که در مجموع ۷۰% از جامعه اماری ارزیابی نظام پیشنهادها را براساس یک مدل را ضروری دانسته و ۷۵% نیز امادگی شرکت خود را برای ارزیابی براساس یک مدل مشخص اعلام نمودند.