سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یعقوب حق پناه – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری(عضو باشگاه پژوهشگران جوان دان
پانته آ ابوذری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری(عضو باشگاه پژوهشگران جوان دان
غلامرضا زارع – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی

چکیده:

شهرستان خرم آباد به دلیل موقعیت جغرافیایی، قرار گرفتن در ناحیه کوهستانی زاگرس و داشتن شرایط اقلیمی متنوع، خصوصیات زمین شناسی وژئومورفولوژیکی و گونه های متنوع گیاهی و جانوری در کنار آن داشتن پیشینه فرهنگی غنی، از قابلیت بالای جهت توسعه اکوتوریسم برخوردار است، که م یتواند به عنوان قطب بزرگی در فعالیت های اکوتوریستی کشور مطرح گردد. برای رسیدن به این هدف، نخستین گام آمایش سرزمینی، شناسایی و معرفی، رشد و توسعه نقاط مستعد طبیعی، فرهنگی، تفریحی و یادمانی به صورت منطقه ای می باشد. در همین چهارچوب این پژوهش با هدف بررسی توسعه اکوتوریسم در شهرستان خرم آباد با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، تکنیک SWOT و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که توسعه اکوتوریسم یکی از اساسی ترین اقدامات و برنامه ها در جهت توسعه پایدار است و برنامه ریزی در جهت این امر یکی از الزامات در شهر خرم آباد با توجه به تنوع اقلیمی، تاریخی، فرهنگی، قومی و مذهبی می باشد.