سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

آیناز شیرازی زاده – کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،باشگ

چکیده:

گردشگری از دیر باز با اشکال خاص خود در جوامع بشری بر اساس انگیزه اصل سفر و جابجایی وجود داشته و طی مراحل مختلف سیر تکاملی خود را طی کرده است.پس از انقلاب صنعتی که با خود زیاد شدن ساعات کاری بخصوص در شهرها بعنوان کانون کارخانه ها افزایش مهاجرتهای روستایی و کاهش تعداد روستا ها،همچین نابودی تفرجگاههای طبیعی،کاهش تعداد ساعات برای تفریح و گردش را به همراه داشت نیازهای فراغتی انسان به مانند گذشته ارضا نمی شد و هر چه جامعه بسوی رشد و توسعه تکنولوژی،اقتصادی و فرهنگی گام بر می داشت،ساختار جامعه پیچیده تر می شد و نیاز به تفریح و گردشگری و تنوع بیشتری احساس می شد.بطوریکه امروزه فعالیتهای گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیت های انسان پس از کشاورزی،صنعت خدمات محسوب می گردد. با توجه به رو به رشد بودن صنعت توریسم،با توجه به امکانات و تاسیسات و خدمات و ظرفیت های شهری که می طلبد،ضرورت دارد نسبت به تامین آن ها و برنامه ریزی جهت استفاده درست و مناسب به پذیرش توریسم اقدام شود.