سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد اکبرپورسراسکانرود – دانشجوی دکتر جغرافیا، دانشگاه تهران
حسن رضایی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا- دانشگاه تهران
سمانه ستوده – مدیر واحد مطالعات اجتماعی و برنامه ریزی گردشگری موسسه مطالعات اندیشه

چکیده:

با توجه به اینکه توسعه پایدار در هر کشوری وابستگی مطلق به نحوه مدیریت بحران در آن کشور دارد، بنابراین می توان ادعا نمود که توسعه بدون برنامه ریزی جامع برای مدیریت بحران، توسعه پایداری نخواهد بود. پس مدیریت بحران به عنوان یکی از چالشهای همیشگی بشر در دنیا مطرح می باشد. بطوریکه علی رغم کلیه تلاشها و تمهیدات در نظر گرفته شده، اغلب، مدیران بحران حتی در کشورهای پیشرفته در برابر بحرانها با مقیاسهای بالا تسلیم می شوند. از این رو ارزیابی و باز بینی عملکرد مدیریت بحران بسیار ضروری به نظر می رسد. برنامه های مدیریت بحران اغلب بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده پیش می رود که ارتباط واقعی و هوشمندانه ای بین نحوه مدیریت و مقیاس بحرانهای به وقوع پیوسته دیده نمی شود. در این مقاله برای ارتقای سطح مدیریتی و کیفیت مدیریت جامع بحران برای رسیدن به توسعه پایداری، راهکارهای اولویت دار و استراتژی های مربوط به مدیریت بحران از آنها ارائه گردیدکه شامل: ۱٫ راهبردهای پیشگیری از وقوع بحران۲٫ راهبردهای آمادگی برای وقوع بحران ۳٫ راهبردهای مقابله و مواجهه با بحران ۴٫ راهبردهای بعد از بحران است. بنابراین مسئله برخورداری از نگرش و دیدگاه واقع بینانه و تدوین راهکارهای مدیریتی و متعاقب آن برنامه ریزیهای مدیریتی برای مدیریت و مقابله با بحران، مهمترین عامل در پیاده کردن رسالت و ماموریت مدیریت جامع بحران است