سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد ایرن نژاد پاریزی – دانشگاه شهید باهنر کرمان شرکت نیرو مشاور آری
شیرین قاضی زاده احسایی – شرکت نیرو مشاور آری
سعید ایران نژاد پاریزی – شرکت نیرو مشاورآری
سید محمود عطاری – شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان

چکیده:

ترانسفورماتور، از مهمترین و گرانترین تجهیزات در سیستمهای قدرت محسوب می شود. خروج ترانسفورماتور از مدار در اثر
بروز عیب، باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری خواهد شد . امروزه ترانسفورماتور توزیع به عنوان تجهیزی که نیازی به نگهداری ندارد
به شمار می آید. همین امر سبب شده است که تعداد ترانسفورماتورهای سوخته و یا آسیب دیده بسیار زیاد باشد و عمر مفید این تجهیز
عملا بسیار پایین بیاید. اجرای دستورالعمل بازدیدهای دوره ای یا پیشگیرانه با ذکر فواصل زمانی و نوع بازدیدهای لازم و با توجه به تجارب
مختلف باعث افزایش عمرترانسفورماتور وکاهش صدمات ناخواسته خواهد شد. بنابراین باید برای ترانسفورماتورهای توزیع نیز یک برنامه
نگهداری منظم و مشخص تعریف شود.