سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان ادیبی نگار – کارشناسی ارشد برق/ قدرت، کارشناس جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
معین شیرازی –
فرشاد خاوری –

چکیده:

در روند اجرای هر پروژه، انتخاب مجریِ واجد شرایط از اهمیت بسزایی برخوردار است. این انتخاب نیز مستلزم آگاهی هرچه بیشتر مجری از چارچوب و شرایط تعیین‌شده است. پروژه‌های صنعت برق بخصوص نیروگاه‌های فتوولتائیک نیز، نیازمند به ارائه چارچوب و استاندارد درخواست پیشنهاد (RFP) می‌باشند تا پیشنهادات مناسب (از لحاظ فنی و اقتصادی) شناسایی گردد. با توجه به نو ظهور بودن صنعت نیروگاه‌های فتوولتائیک در کشور ایران، درخواست پیشنهادی که تمام ابعاد کار را بطور مجزا و یا ترکیبی از آن ببیند، وجود ندارد. لذا نبود درخواست پیشنهاد نیروگاه مگاواتی متناسب با شرایط داخلی کشور و عدم شناخت از جزئیات و محتویات درخواست پیشنهادهای نیروگاه‌های فتوولتائیک، نیاز به تعیین معیارهای لازم را ضروری می‌سازد. این مقاله برای اولین بار، به ارائه چارچوب و استاندارد درخواست پیشنهاد در نیروگاه‌های فتوولتائیک می‌پردازد. در این مقاله، محدودیت‌ها، شرایط پیشنهاددهندگان، محتوای پیشنهاد و معیارهای ارزیابی پیشنهادات بیان می‌شود. معیارهای مورد نظر در نیروگاه‌های فتوولتائیک، با استفاده از روش فرآیند سلسله مراتبی (AHP)، بطور مناسب وزن‌دهی می‌شوند. در پایان درخواست پیشنهاد نیروگاه ۳مگاواتی فتوولتائیک همراه با معیارهای ارزیابی و وزن آن معیار ارائه شده است.