سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نادیا روستایی – کارشناس مسئول منابع آب سطحی سازمان حفاظت محیط زیست
نونا کریمی – کارشناس بخش منابع آب سطحی
منیژه مهدی ابادی – کارشناس بخش منابع آب سطحی
الهام سفلایی – کارشناس بخش منابع آب سطحی

چکیده:

مطالعات ۱۰ رودخانه سفید رود، کرخه، زرینه رود، سیمینه رود، مند، زهره، حله، میناب، هراز و گرگان رود در سطح حوزه آبریز از اوایل سال ۱۳۸۶ آغاز گردید دراین مطالعات ضمن تعیین وضعیت کیفیت آب رودخانه ها براساس مطالعات پایه و ۴ دوره نمونه برداری از آب و رسوب، بازه های الوده مشخص و برنامه های کنترل و کاهش الودگی برای بازه های مذکور تدوین گردید ویژگی های این مطالعات عبارتند از: انجام مطالعات با دیدگاه مدیریت حوضه ابریز در سطح ۱۹ استان ، استفاده از آخرین استانداردهای ملی و بین المللی به منظور ایجاد وحدت رویه در طبقه بندی کیفیت آب ۱۰ رودخانه مورد مطالعه و تعیین کیفیت آب براساس شاخص کیفیت NSF و شاخص بیولوژیک FBI تدوین برنامه های کنترل و کاهش الودگی رودخانه ها و تعیین وظایف هر نهاد دولتی ، غیردولتی و مردمی در رفع الودگی