سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد حسین درویش متولی – مدرس و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
محمود درویش متولی – دانش آموخته نرم افزار کامپیوتر و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آز
نیلوفر اصفهانی – دانش آموخته زبان انگلیسی و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه مشاور مدیریت ایل

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است تا با استفاده ازفنون برنامه ریزی استراتژیک، عوامل داخلی (نقاط قوت وضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها وتهدیدها)، اهداف بلند مدت برای سرمایه گذاری در جزیره قشم شناسایی به منظور دستیابی به این اهداف استراتژی های مناسب تدوین و پیشنهاد شود. جامعه آماری مورد مطالعه در این مقاله عبارتست کارشناسان و خبرگان آشنا به مناطق آزاد جنوب کشور که مجموعاً ۴۰ نفر انتخاب گردیده اند. روش تحقیق به صورت اکتشافی و توصیفی است و از مدل جامع مدیریت استراتژیک دیوید استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و تعیین پایایی از نرم افزار اکسل، SPSS و ماتریس های SWOT و داخلی – خارجی استفاده شده است و پایایی برابر با ۸۱ /. می باشد استراتژی پیشنهادی عبارت است از : توسعه جزیره قشم بر اساس موازین جزیره سالم و رعایت ضوایط زیست محیطی، بسترسازی لازم برای جذب و هدایت سرمایه گذاران دولتی و نیمه دولتی و خصوصی در طرح های زیربنایی، توسعه گردشگری و حمایت از طرح های جامع آمایشی و توسعه ای برای بهبود تجارت وسبک زندگی شهروندان جزیره قشم می باشد .