سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حمزه صمدی میار کلائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، کارشناس ارشد مدیریت دولتی
حسین صمدی میار کلائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، دانشجوی کارشناس ارشد رشته مدیریت د

چکیده:

هدف از تدوین مقاله حاضر ارائه الگویی جامع از مدیریت بحران در رویارویی با بحران ها و حوادث غیر مترقبه می باشد. در این مقاله، ابتدا به تعریف متعددی از بحران، و فرآیند مدیریت بحران پرداخته شده است و در ادامه، به الگوهای موجود مدیریت بحران بر مبنای دیدگاه های برخی از نویسندگان و نظریه پردازان اشاره شده است. سپس، مراحل الگوی جامع مدیریت بحران که از مرحله آمادگی برای بحران (شامل: فرآیندهای برنامه ریزی شده، سیستم ها و راهنماها، آموزش و شبیه سازی)، مرحله پیشگیری بحران (شامل: اعلام خطر اولیه، پویش یا مرور اجمالی، مدیریت ریسک موضوعات اساسی، و واکنش فوری و یا اورژانسی)، مرحله مدیریت رویداد بحران (شامل: شناسایی بحران، فعال سازی سیستم ها و واکنش ها و مدیریت بحران) و مرحله مدیریت پس از بحران (شامل: بازسازی، اثرات موضوعات اساسی پس از بحران و ارزیابی و اصلاح) تشکیل شده است. به منظور رویارویی با بحران ها و حوادث غیر مترقبه و کاهش خسارات و هزینه های ناشی از آن ارائه گردید. نهایتاً یافته ها بیان گردیده و نتیجه گیری صورت پذیرفته است.