سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهام امین شرعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فاطمه قنبری – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
مسعود منوری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

یکی از پرهزینه ترین بخشها در سیستم یکپارچه مدیریت پسماند بخش جمع آوری و حمل و نقل پسماندها می باشد بنابراین طراحی شبکه جمع آوری و حمل و نقل یکی از ضروریت این سیستم محسوب می شود لازم به ذکر است تاکنون از روشهای سعی و خطا یا الگوریتم های بهینه سا زی جهت طراحی شبکه جمع آوری استفاده شده است. با توجه به اینکه یکی از متغیرهایی که دراین زمینه کاربرد دارد ریخت شناسی و شرایط ترافیکی محدوده جمع آوری می باشد دراین مقاله برای اولین بار تهیه و تدوین الگوریتم مدل هوشمند ترافیکی جمعآوری و حمل و نقل پسماندها ارایه شده است این مدل دربرگیرنده سه ماژول ترافیک شامل عرض و طول معابر سرعت خودرو جمع آوری شامل تعداد مخازن فرکانس جمع آ وری زمان جمع آوری نوع خودرو ظرفیت خودرو و نقشه شامل انواع کاربری ها براساس نقشه های GIS می باشد این الگوریتم دارای یک تابع اصلی است که هدف آن رعایت شرایط بهینه جهت حداقل نمودن طول مسیر ها کاهش مصرف انرژی و حفظ بهداشت عمومی محیط زیست است همچنین جهت کارآمدتر بودن نوع خودروهای جمع آوری استفاده از سیستم های اینترنتی مانندWiMAXWifi پیشنهاد شده است.