سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کمال رهبری منش – استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،
علی رحمتی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،

چکیده:

امروزه افزایش شهرنشینی و تغییر نحوه زندگی محدودیت های فضایی و زمانی را برای کودکان و بازی آنها ایجاد کرده است که موجب شده تا روش بازی آنها کاملا متفاوت از نسل قبلی شود .کودکان امروز اغلب توسط تلویزیون و بازیهای رایانه ای احاطه شده اند. این درحالی است که انجام بازی در فضای باز نه تنها باعث شادابی و سلامت روحی کودکان می گردد بلکه نقش بسیار مهمی در رشد و پرورش همه جانبه آنها دارد . بنابراین باید محیط های مناسببرای بازی کودکان در فضای معماری و محیط های شهری فراهم آورده شود . براین اساس هدف اصلی این مقاله تدوین اصول طراحی محوطه های بازی برای کودکان جهت برآورده کردن این نیاز می باشد . روش تحقیق بصورت زمینه یابیو کیفی بوده و با روش تحلیل داده ها مهمترین اصول طراحی بدست آمده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است کهعواملی چون مقیاس، خوانایی و مسیرها، محصوریت و خلوت، نظارت پذیری، عناصر طبیعی، کفپوش ، مرز بندی ،دید و منظر ، تنوع پذیری ، وسایل بازی و سایه اندازی جزء اصول اساسی طراحی محوطه های بازی برای کودکان می باشند