سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید حیدری مکرر – استادیار دانشگاه زابل
مهدی نادریان فر – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه جغرافیا
ثریا نادریان فر –

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری بهعنوان بخش مهم و اصلی دراقتصادجهانی به شمار می رود که باعث ایجاد اشتغال و ایجاد زیرساخت ها برای نیل به توسعه پایدار و سرمایه های اقتصادی را به جریان می اندازد سرمایه گذاری درصنعت گردشگری دارای آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی است که منجر به پایداری مناطق تحت گردشگری می شود متاسفانه درکشور ما با وجود توان بسیار برای توسعه گردشگری این قابلیت به خوبی شناسایی نشده و از آنها برای توسعه کشور استفاده نگردیده است شهرستان زابل درشرق کشور و شمال استان سیستان و بلوچستان دارای میراث ارزشمند گردشگری کشور است چنانکه از این پتانسیل ها به درستی و به شکل مناسب بهره برداری گرد امکان بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقا سطح زندگی ساکنان منطقه شده که گامی درجهت توسعه پایدار برداشت خواهد شد پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی مبتنی برمشاهدات میدانی و تهیه چک لیست انجام شده بود.