سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مقصود شفاعی – کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی گرایش مدیریت استراتژیک، پژوهشکده مواد، سا
سهراب خان محمدی – استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
جعفر بیک زاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده:

ابزار مناسب برای مدیریت تحول در موسسات آموزش عالی و دانشگاههای علوم پزشکی جهت پاسخگوئی به نیازهای آموزشی و پژوهشی و رشد و توسعه همه جانبه تدوین استراتژی و بهره گیری از سیستم مدیریت و برنامه ریزی راهبردی ( استراتژیک ) است. در این تحقیق برای تدوین استراتژیهای موسسات آموزش عالی و دانشگاههای علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامائی مراغه به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و براساس مدل تحلیل بهبود یافته SWOT و در چهارچوب سیستم برنامه ریزی استراتژیک بیانیه ماموریت و چشم انداز و ارزشهای سازمانی دانشکده تعیین و نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای محیط خارجی شناسایی و ارزیابی شده و استراتژی های مناسب برای ارتقای جایگاه دانشکده پرستاری و مامائی به دانشکده علوم پزشکی تدوین شده است