سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد صدری – دانشجوی دوره دکتری PhD مدیریت محیط زیست
پرستو اصانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
فاطمه شاه بیک – کارشناس مهندسی مدیریت آبادانی روستاها

چکیده:

استراتژی مدیریت منابع طبیعی در توسعه کشاورزی پایدار باید تحت شرایط گوناگون وحتی ناهمگن انعطاف پذیر باشد این انعطاف باید از نظر زیست محیطی قابل تحمل باشد و براساس استفاده ازمنابع محلی و دانش بومی صورت پذیرد یک خط مشی مدیریت منابع طبیعی باید مستقیما و در یک زمان اهداف چون فرونشست فقر امنیت غذایی مدیریت اکولوژیکی منابع مولد و غیره را دنبال نماید امروزه توسعه کشاوزی پایدار ایران با موانع نرم افزاری و سخت افزاری عدیده ای روبروست مقابله صحیح با این موانع و تحقق اهداف توسعه کشاورزی موکول به بازنگری تجارب گذشته شناخت وضعیت موجود ترسیم دورنمای آینده افق ۱۴۰۴ و ارزیابی دقیق امکان گذر از وضعیت موجود است که این امر بدون برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات لازم و مناسب در بهره برداری از منابع طبیعی کشور اعم از آب و خاک مرتع وجنگل با شرایط خاص ایران و هماهنگ با تحولات جههان برای بهره گیری صحیح از دستاوردهای نوین علمی و فنی یعنی فرهنگ توسعه و مدیریت راهبردی استراتژیک عملی نیست.