سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید عباس حسینی جو – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده صنایع
حامد کلانتری – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده صنایع
محمد رضا بیدی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده صنایع
قدس بدیعی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده صنایع

چکیده:

امروزه یکی از موضوعات کلیدی در مدیریت زنجیره تامین تدوین استراتژی های مناسب برای زنجیره است بطوریکه موفقیت کل اعضای زنجیره را در بلند مدت به ارمغان آورد. رویکردهای متعددی برای تدوین استراتژی های تجاری وحجود دارد که هریک نزایا و معایب خاص خود را دارند . یکی از جدید تریم رویکردها مدل مدیریت محدودیت هاست که از یک تفکر سیستمی برای تدوین اجرا وارزیابی استراتژی ها بهره می گیرد. در این پژوهش یافته های اخیر برخی از پژوهشگران حوزه برنامه ریزی استراتژیک زنجیره تامین برای طراحی مدل میریت محدودیت استفاده شد. تمرکز این پژوهش بر مرحله تدوین استراتژی ها است. به عنوان یک مثال تدوین استراتژی های موفق برای بهبود همکاری اعضای زنجیره مورد بحث قرار گرفت . نتایج این پژوهش نشان داد مدل مدیریت محدودیت یکی از مدلهای قوی برای فرمول بندی استراتژی های زنجیره تامین بودهخ و بکارگیری ان پژوهش های مربوط به این حوزه را در یک چهارچوب سیستمی قرارداده و از پراکندگی و بی نظمی آنها جلوگیری می کند.