سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی زارعی – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
قاسمعلی عمرانی – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
پروین ثابت قدم اقلیدی – دانشجویی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات یز

چکیده:

تولید پسماند از مشخصات ویژه هر واحد صنعتی است، پالایشگاه مورد مطالعه از این قاعده مستثنی نمی باشد. هدف از این تحقیق شناسایی و طبقه بندی پسماندهای تولیدی در پالایشگاه نفت به منظور مدیریت صحیح آنها می باشد. در این مطالعه که به صورت میدانی در پالایشگاه نفت شیراز انجام گرفت پس از بررسی فرآیند تولید، نقاط تولید پسماند، نوع، حجم و دوره تخلیه پسماند شناسای شد و به هریک از پسماندها کدهای ویژه ای توسط کنوانسیون بازل داده شد و مشخص گردید که تقریبا ۴۷ تن پسماند صنعتی در هر سه ماه از سال، ۱٫۵ تا ۲ تن پسماند صنعتی و ۱۲۰۰۰ لیتر روغن سوخته در سال، و ۳ کیلوگرم پسماند عفونی در ماه تولید می گردد. در این تحقیق مدیریت فعلی پسماند پالایشگاه مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت جهت پیشگیری از آلوده شدن خاک های اطراف پالایشگاه به پسماندهای تولیدی، بر اساس سلسله مراتبی که سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا، جهت مدیریت پسماند در نظر گرفته است، نحوه مدیریت نهایی هر گروه از پسماندهای تولیدی تعیین شد و مواردی همچون کمینه سازی پسماند، تفکیک پسماند، تبدیل پسماند، بازیافت ماده یا انرژی، سوزاندن یا تصفیه، دفن ایمن در زمین، جهت مدیریت صحیح پیشنهاد گردید.