سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

امیر سبهانی – کارشناس مهندسی صنایع ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی کارشناس ارشد برنام

چکیده:

هدف مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ایجاد چشم اندازی است که با آن مسائل اساسی مرتبط با کارکنان مشخص می شود. امروزه با توجه به رویکرد اکثر سازمان ها به سوی سازمانها پروژه محور و طراحی ساختار متناسب با فعالیتهای خود، ضرورت نگرش به طراحی و بهبود منابع انسانی بعنوان مهترین منبع سازمان در چنین سازمان هایی بیش از گذشته احساس می شود. در همین ارتباط طی سالهای اخیر تلاش گسترده ای جهت ارائه روشهایی جهت طراحی و بهبود منابع سازمان در سازمان های پروژه محور صورت پذیرفته است. این تحقیق در ۱۲ سازمان پروژه محور در سطح کشور ایران انجان شده است و در آن ابتدا به کمک تکنیک های تدوین استراتژی، مهم ترین عوامل اثر گذار داخلی و خارجی در سازمان های پروژه محور شناسایی شد و با استفاده از ماتریس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات (SWOT)، که توسط آن ایتراتژی های اولیه برای سازمان ها تدوین می شود استفاده گردید. حاصل این پژوهش، تدوین و شناسایی اولویت استراتژی های منابع انسانی در سازمانهای مورد مطالعه با استفاده از تکنیک SWOT می باشد. با بکارگیری این تکنیک می توان به تدوین استراتژی های کارا و موثر بر عملکرد منابع انسانی سازمان، اقدام نمود. و در پایان به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در مورد سیاست ها و استراتژی های کاربردی در حوزه منابع انسانی برای سازمان های پروژه محور خواهیم پرداخت.