سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سید علی دلبری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
فاطمه خرمی – دانشجوی کارشناسی مدیریت جهانگردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

تغییرات فزاینده عصر کنونی حاکی از دگردیسی ها بنیادین در عرصه کسب و کار سایت های توریستی می باشد.ظهور سایت های توریستی جدید و افزایش شدت همچشی بین آنها،توام با افزایش قدرت چانه زنی گردشگران و پیدایش محصولات رقیب برای فعالیت های توریستی ،چالشی مهم و اجتناب ناپذیر را برای این سایت به ارمغان اورده است.با وجود حقائق ذکر شده،برنامه ریزی استراتژیک سایت های توریستی در ایران فاقد یک چارچوب علمی و پیروی از یک رویکرد مناسب می باشد.با توجه به این مهم،نگارندگان، در این مقاله بر آن شدند تا با توجه به پارادایم تجویزی و با استفاده از مدل های برنامه ریزی استراتژیک،به تدوین استراتژی تفرجگاه بوژان به عنوان یک نمونه موردی پرداخته و راهنمایی جهت توسعه بلند مدت این سایت و برنامه ریزی استراتژیک سایر تفرجگاه ها ارائه نموده است.فرآیند تدوین استراتژی در این مقاله چهار مرحله صورت گرفته است:در مرحله اول که مرحله صفر نامیده می شود،چشم انداز،ماموریت و اهداف تفرجگاه تدوین خواهد شد.