سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا پیرعلی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوراهرم
سعیده سیادت – کارشناس ارشد مدیریت MBA

چکیده:

امروزه یکی از عمده ترین مشکلات مناطق مرزی کشور خالی ازسکنه شدن و مهاجرت مرزنشینان بهشهرهای بزرگ دراثر فقدان انگیزه های اقتصادی لازم برای زندگی دراین مناطق است این درحالی است که ازیک سو حفظ امنیت درطول نوارهای مرزی نیازمند حضور این مرزنشینان است و از سوی دیگر این ساکنان نقشی انکارناپذیر درتعاملات اجتماعی و اقتصادی با مردمان آن سوی مرزها دارند که این همه حاکی از ضرورت توجه و اهتمام به نمادها و شاخصهای استان مرزی و ایجاد بسترهای مناسب برای برنامه ریزی و هدایت بودجه ها به سمت سرمایه گذاری و اشتغال زایی جهت ارتقا سطح رفاه و کاهش محرومیت دراین مناطق می باشد درمقاله حاضر تحت عنوان تدوین استراتژی توسعه اقتصادی شهرهای مرزی پژوهشگرکوشیده است تا با استفاده از روش چارچوب جامع تدوین استراتژی و طی مراحل مختلف بهترین راه کارهای اجرایی جهت دستیابی به این مهم را شناسایی نماید.